Obvezni rad na općoj tjelesnoj pripremi u teretani naše sportske dvorane.