Andrićev dan u Katoličkom školskom centru ,,Petar Barbarić'' - Travnik