Animatori i volonteri školskog Centra na susretu zahvale za svoj rad (Preuzeto sa: mladicentar.org)