Božić

 Još samo sat vremena do ponoćke mise. 
Tople jakne, rukavice, kape su na nama. 
Vani škripi bijeli snijeg što se u ovim noćnim satima još više smrznuo. 
 Sijalice na boru, koje smo postavili, 
jedva trepere svojim šarenim bojama ispod debelog inja. 
Lijep je naš bor. 
Ukrasila ga i majka priroda 
kao što ni jedna ljudska ruka nikad ne bi mogla. 
Ukrasila je ona i drugo drveće.
 Sve se bijeli – stabla, voćnjaci,
 drvoredi kraj našega puta, 
krovovi starih zgrada.
 Ledeni dah nam izlazi iz usta dok
 na putu crkvi pjevamo božićne pjesme. 
Sve sja i blješti od raznih božićnih svjećica. 
Leti pokoja pahulja,
 leti i grudva snijega upućena 
skinuti nekome kapu s glave.
 Svud je smijeh, tiha pjesma i 
narančasto veliko svjetlo ispred crkve.
 Stigli smo. Crkvene orgulje najavljuju Svetu noć. 
Molimo se Božiću kome je noćas rođendan,
 malome Isusu. 
Tiha noć odzvanja u našim srcima.                                         

Jelena Dujić 7.a

Kategorija:

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.