ČESTITAMO DAN ŽENA

Za proslavu praznika žena zaslužna je Klara Cetkin. Kao dijete iz učiteljske porodice Klara Cetkin vjerojatno nije pomišljala da će u životu ostvariti velika djela. Zainteresirana za socijalistički pokret još u mladosti dospjela je do položaja poštovanog suradnika Engelsa i Lenjina, rukovodila je ženskim proleterskim pokretom na razmeđi 19. i 20. stoljeća. Na njenu inicijativu, na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalistkinja, održanoj u Kopenhagenu 1910. godine, odlučeno je da se 8. mart obilježava kao Dan žena. Prvi put je 8. mart proslavljen već 1911. godine i to u Njemačkoj, Austriji, Danskoj, Švicarskoj.
Danas, Međunarodni praznik žena slavi se na različite načine širom planete, bez obzira na društveno uređenje države.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.