Dan otvorenih vrata u KŠC u Petar Barbarić (Preuzeto KANAL 6)