DRAŽESNA VILA

            Jednog kišnog dana dok su kapljice kiše stvarale tužan zvuk koji sliči šuštanju lišća, bila sam kod svoje bake. Uočivši kako mi je dosadno odlučila mi je ispričati priču koju je nazvala „Dražesna vila“I priča je lijepo tekla .

       Jako umorna krenula sam u krevet. Ubrzo sam čula kako me netko zove. „Kate! Kate!“ okrenula sam se i vidjela lijepi kip vile koji mi je poklonio moj tata. Ponovo sam čula: „Okreni se. Pogledaj me.“ Kada sam se okrenula, ugledala sam taj isti kipić, ali ovaj put bio je mnogo bliže. Ustala sam i vidjela neki papirić pored vile. Pročitala sam poruku šapatom: „Leti, leti vilo mala kod oca svoga što si ga se poželjela“. Vile na tlu više nije bilo, nego u zraku. Puna šarenih boja odletjela je pa zastala. Kroz poluotvoreni prozor ubacila je malu kutijicu u kojoj se nalazio čarobni prah za let. Kako je bilo hladno, vjetar je otpuhao moju jedinu priliku za let,  priliku za nešto više i od same slobode. Loše sam se osjećala iako sam vidjela dražesnu vilu. Nisam joj rekla ni jednu jedinu riječ niti je dotaknula.

       Bilo mi je žao bake, ali i divila sam joj se.  Ipak, ona je vidjela vilu. Poljubila sam je i zahvalila joj na najljepšoj priči koju sam čula.

 

                                                                 Katarina Lovrić 7.c

                                                                 KŠC „Petar Barbarić“ – Osnovna škola Travnik

Kategorija:

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.