Maturalna zabava maturanata Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ – Gimnazija Travnik

Maturalna zabava maturanata Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ – Gimnazija Travnik, održat će se 11. svibnja 2019. godine , a plan aktivnosti je kako slijedi:

-  u 18:00 h -  okupljanje ispred škole

-  u 18:30 h -  fotografiranje u prostorijama škole

-  u 19:00 h -  svečani mimohod maturanata

od zgrade KŠC-a  do zgrade Tarabovac i nazad do Centra za kulturu

- u 20:00 h -  početak maturalne zabave u velikoj dvorani Centra za kulturu Travnik

S poštovanjem,

                                                                                                       direktorica

                                                                                                  Ivana Ćurčić, prof.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.