IN MEMORIAM

Dana 14. ožujka 2010. god. preminula je naša draga profesorica, akademska slikarica Josipa Bralo.
Teška bolest prekinula je njezin mladi život u 30-toj godini.
Sahrana će biti danas 16. ožujka u Vitezu, na groblju "Nebašce".

Pokoj vječni daruj joj Gospodine

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.