Naša škola postala je bogatija za novi uređaj za rehabilitaciju sluha i govora

Zahvaljujući projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke nabavili smo Digitalni logopedski set Behringer koji se koristi u suvremenoj rehabilitaciji slušanja i govora.
Aparat ima svrhu pomoći djeci u lakšem prevazilaženju artikulacijskih teškoća, disleksije, ADHD-a, poremećaja tečnosti govora. Također se koristi i u rehabilitaciji sluha. Ovo je trenutno najsuvremeniji aparat koji se koristi u logopedskoj praksi.
Obuku za rad na aparatu prošla je logopedinja naše škole Katica Gudelj od strane dr. sc. Ahmeta Kantića, licencirang edukatora DSP- SIT –PA.
Aparat će biti od koristi za više od 30 učenika naše škole koji trenutno pohađaju logopedski tretman.

Katica Gudelj
logopedinja i surdoaudiologinja

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.