Natječaj za upis u 1. razred Gimnazije

U školskoj 2011./12. godini Gimnazija Katoličkog školskog centra "Petar Barbarić" u Travniku planira upisati 75 učenika raspoređenih u tri odjela.

ROKOVI:
Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u dva upisna roka kako slijedi:

PRVI (LJETNI) UPISNI ROK:
- Prijave kandidata za upis predaju se 4. (ponedjeljak) i 5. (utorak) srpnja 2011. godine od 8-12 sati
- Rezultati natječaja (ljestvica poretka) objavit će se na oglasnoj ploči Škole 7. srpnja (četvrtak) 2011. godine u 12 sati

DRUGI (JESENJI) UPISNI ROK:
- Prijave kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta obavlja se 24. i 25. (srijeda i četvrtak) kolovoza 2011. godine od 8 sati
- Rezultati natječaja (ljestvica poretka) jesenskog upisnog roka objavit će se na oglasnoj ploči Škole 29. (ponedjeljak) kolovoza 2011. godine u 12 sati

NAPOMENA:
U jednom upisnom roku učenik se može natjecati za upis samo u jednoj školi odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde.

PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS:
Kandidat na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred prilažu:
a) prijavu na Natječaj (preuzeti u školi)
b) izvadak iz matične knjige rođenih
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) potvrdu (uvjerenje) o uspjehu od V.-VII. razreda osnovne škole
e) prijavni list (preuzeti u školi)

OPĆI UVJETI:
Pravo prijave na Natječaj za upis učenika u prvi razred pod jednakim uvjetima imaju učenici koji su završili osnovnu školu u dobi do navršenih 17 godina i ostvarili uzorno vladanje.

KRITERIJI ZA IZBOR:
Učenici mogu pri upisu ostvariti maksimalno 96 bodova. Maksimalan broj bodova ostvaruje se na temelju sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od V.-VIII. razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan: 5,0=15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova; 4,5=11 bodova; vrlo dobar=10 bodova)
Uspjeh iz predmeta relevantnih za VII. i VIII. razred – maksimalno 15 bodova (odličan=2,5 boda; vrlo dobar=2 boda; dobar=1,5 bod i dovoljan=1 bod)
Rezultati postignuti na natjecanjima u znanju – maksimalno 12 bodova
a) kantonalno – 1. mjesto=3 boda
2. mjesto=2 boda
3. mjesto= 1 bod

b) federalno – 1. mjesto=4 boda
2. mjesto=3 boda
3. mjesto=2 boda

c) međunarodno - =5 bodova

"Posebna diploma" - učenik generacije – 8 bodova
Uzorno vladanja u V., VI., VII. i VIII. razredu – 1 bod

RELEVANTNI PREDMETI SU:
- Hrvatski jezik, strani jezik i matematika.
- Ako se učenik školovao u inozemstvu i ako nema predmeta u VII. i VIII. razredu koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).

Travnik, 27. lipnja 2011. godine

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.