Podrijetlo i školovanje

O. Erik potekao je iz štajerske plemićke obitelji Brandis. Rođen je u očevu dvorcu Betnava (nj. Windenau) kraj Maribora 30. travnja 1834. Njegovi roditelji imali su samo dvoje djece, Erika i dvije godine starijeg Antuna. Kad mu je bilo oko sedam godina, 1841., njegov otac grof Clemens Brandis bio je "postavljen za carskog namjesnika u Tirolu i obitelj je od 1841. do 1848. boravila u Innsbrucku. Uto se car Ferdinand I. odrekao prijestolja u korist brata Franje Josipa i preselio se na carski dvor u Prag, kamo je za dvorskog meštra pozvao i grofa Clemensa. Sve svoje naukovanje, uključivo do sedmog razreda gimnazije, Erik je polazio privatno pa je u Pragu upisao osmi razred gimnazije i god. 1851. maturirao. Tada se upisao na studij prava u Louvainu, završio prvu go­dinu i studij nastavio u Innsbrucku gdje je 1855. diplomirao. Na iznenađenje svoje okoline, iste godine stupio je u isusovce. Prve dvije probacije prošao je od 1855. do 1858. u Baumgartenbergu, a nakon toga od 1858. do 1863. studij filozofije i teologije na Sveučilištu u Innsbrucku[3]. Za studija se posebno, očito u skladu sa svojim sklonostima, osposobio u prirodnim i egzaktnim znanostima tako da će kasnije u gimnazijama koje su vodili oo. isusovci predavati prirodo­pis, a po potrebi još fiziku, kemiju, matematiku i zemljopis. Dobro je naučio veći broj jezika. Zabeo[4] piše da je već u djetinjstvu učio slovenski, a on i drugi autori bilježe da je, uz njemački i latinski, još govorio i pisao na hrvatskom, slovačkom, poljskom, mađarskom i talijanskom jeziku te da se još u pismima služio francuskim i engleskim.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.