POTREBNIJE

    Polako i sigurno ovaj svijet ide u propast. Živoga pokopaju, poštenoga prevare, lošega uzdižu i Boga zaboravljaju. Razmišljamo samo o sebi,  kako napraviti bolje sebi pa i po cijeni drugoga. Zašto da drugome bude dobro kada sam ja u problemu? U zabludi smo.

      Ljubomora je prirodna, neiskrenost također, i ne poričem to, ali prirodna je u normalnim količinama ili možda ipak pretjerujem. Možda svi pretjerujemo jer još smo živi, još dišemo. Neki ne dišu više. Vani je tmurno. Kao maloj djevojčici, zima se isključivo odnosila na snijeg, igru, sreću. Što sam starija, zima me manje privlači. Opažam opalo trulo   lišće koje je prekrio snijeg. Osjećam panofobiju. Snijeg na cestama pravi probleme, ali je taj isti snijeg za djecu radost.  Proći će zima, i proljeće, i  ljeto i ponovo će doći zima koja će proći. Proći će i život, duga minuta,  dan, godina,  stoljeće. Možda je baš za tu jednu minutu moj kraj, možda je i tvoj. Razmišljam o stvarima zbog kojih bih najviše žalila što ih nisam rekla nikome. Zašto nisam? Imam li vremena, imam li priliku? Zar sam kukavica? Misli mi bježe. Na pamet mi ne pada puno toga za  čim žalim, samo par. Možda je baš to najvažnije u mome životu. To su osobe za kojima bih najviše žalila i što im nisam rekla nekoliko  ljubaznih rečenica. Možda su beskorisne, ali su važne, meni najpotrebnije. Te osobe ne bih smjela izgubiti, a istina je da već jesam. Jesam jednu i vratit ću jer život bez te osobe mi nije potpun.

 

                                                                    Marija Martinović 8. A

                                                                    KŠC „Petar Barbarić“ – Osnovna škola Travnik

Kategorija:

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.