POZIV NA SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U ZADRU 2010

Draga hrvatska katolička mladeži!
Crkva u hrvatskom narodu pozvana je dati našim mladima odgoj u vjeri. Zadaća je to velika i odgovorna! Vjera koju vam Crkva posreduje otvara put Kristu koji vas vodi k Ocu. Krist pak onima koji mu povjeruju obećava istinsku životnu radost. On reče: «Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. To sam vam govorio da moja radost u vama i da vaša radost bude potpuna.» (Iv 15, 9.11)

Crkva vas želi pratiti, želi s vama biti na putu prema Kristu koji daje životnu radost. Mi se zato trudimo stvoriti u Crkvi ambijent da mognete živjeti svoju vjeru. Sudjelovanje u katehezama, hodočašća tijekom godine, posebno euharistijska slavlja, stvaraju zajedništvo među vama i vaše zajedništvo s Kristom. Ostvarenje smisla vašega života nemoguće je bez Isusa Krista. Ostvareno zajedništvo s Kristom uvijek ohrabruje. Daje snagu za život i odgaja vas u nesebičnom zalaganju za bolji svijet u vama i oko vas. Zajedništvo vas k tome učvršćuje u svjedočenju Isusa Krista, u našem hrvatskom društvu koje traži svoj put prema budućnosti.

Vjerujem da ćete tu radost koju vam Krist dariva donijeti u naš grad Zadar, u Zadarsku nadbiskupiju. Ova mjesna Crkva očekuje vas i želi zajedno s vama posvjedočiti uskrsloga Krista koji je izvor radosti. Krist će nas na susretu u Zadru okupiti oko sebe. Ojačat će nas svojom Riječi i svojim Tijelom kako bismo mogli živjeti istinske vrjednote vjere, da ne podlegnemo zabludama i lažima suvremenog svijeta koji često nudi isprazne i kratkoročne radosti.

U Zadarskoj nadbiskupiji u koju dolazite, u drevnom gradu Ninu, hrvatski je narod, po krštenju, primio vjeru. Na ovom prostoru stolovao je prvi hrvatski biskup. Ovdje su hrvatski knezovi sklopili savez s Petrovim nasljednikom. Ovdje nas je katolička vjera uvela u krug europskih naroda koji s nama baštine kršćanske korijene.
Dolazite u grad bogate kulturne baštine obilježene tom vjerom. Stoga i mi želimo naglasiti potrebu i našega modernog društva za Kristom, za vjerom i konačno za smislom svoga postojanja i ostajanja u ovom svijetu. Radujem se svim mladima koji dolaze iz Hrvatske. Jednako tako radujem se svim mladim Hrvatima katolicima, koji će doći iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije iz europskih i prekomorskih zemalja. Ova vas Nadbiskupija čeka raširenih ruku i otvorena srca.

Za Zadar kažu da je grad mladosti i radosti. Neka ovaj Susret hrvatske katoličke mladeži, na koji vas pozivam u Zadar 8. i 9. svibnja 2010. godine, bude obilježen radošću susreta vas mladih međusobno, susreta s našim svećenicima, s našim obiteljima i župama u kojima ćete boraviti, našim biskupima i konačno susreta svih nas s Gospodinom Isusom Kristom.

Srdačno vas pozdravljam u Gospodinu i dobro došli u Zadar!

Mons. Ivan Prenđa,
zadarski nadbiskup

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.