Rezultati ankete

PREDMET: Obavijest

Poštovani,

želimo vam se prije svega zahvaliti na učešću i saradnji u provođenju projekta “Prevencija nastanka socijalno patoloških pojava”.
Obzirom da je vaša škola bila jedna od tri izabrane škole za realizaciju ovog projekta, nalazimo za potrebno da pohvalimo vaše učenike i učenice koji su dali izuzetan angažman i pomogli nam u najvažnijem aspektu realizacije projekta: anketiranje.
Analizirajući preko 300 anketa svih učenika i učenica prvih i drugih razreda vaših škola došli smo do sljedećih pokazatelja:

Anketa koja se sastojala od pet pitanja dala je sljedeće rezultate:

pitanje 1. Da li mladi ljudi imaju problema sa ovisnošću?
Na ovo pitanje je 64,63% ispitanika odgovorilo sa da mnogo, a odgovor ne dalo je samo 1,44% ispitanika.

Na drugo pitanje koje se odnosilo na najzastupljenije vrste ovisnosti rezultati su sljedeći (od najzastupljenije do najmanje zastupljene ovisnosti) duhan, droga, alkohol, kocka, internet.

Treće pitanje: Smatraš li da su nastavnici i roditelji dovoljno upoznati sa problemima ovisnosti kod mladih?
Na ovo pitanje je 47,53% anketiranih učenika i učenica dalo odgovor da su nastavnici i roditelji malo upoznati sa ovim problemom.

Najčešći razlozi zbog kojih mladi postaju ovisni bilo je četvrto pitanje i na ovo pitanje najveći broj odgovora ukazuje da je glavni razlog uticaj vršnjaka i radoznalost.

I na kraju, peto pitanje ove ankete odnosilo se na najbolji način borbe sa ovisnošću. Učenici i učenice su mišljenja da su najbolji načini bolja komunikacija u porodici i kreativno korištenje slobodnog vremena, ali skoro podjednako dobrom metodom smatraju i javljanje stručnim osobama, dok je po njihovom mišljenju daleko najlošiji način je onaj koji se bazira na borbi protiv ovisnosti putem brošura, plakata, tv programa i sl.

Nadamo se da će i vama osnovni rezultati ove ankete biti od velike pomoći u kreiranju vaših budućih aktivnosti i da ćemo nastaviti saradnju i u budućnosti.
Ovom prilikom želio vas pozvati i na tribinu koju u skoroj budućnosti nastojimo realizirati a koja će se također odnositi na ovu problematiku. Tačan datum i termin dostavit ćemo vam naknadno.

Još jednom se zahvaljujemo i srdačno vas pozdravljamo!

Travnik, 14.04.2014. Tim Centra za mentalno zdravlje Travnik

J.U. DOM ZDRAVLJA TRAVNIK
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
M.PAŠE KUKAVICE 1
TEL/FAX: 030 511 629
e-mail: centar.mz@bih.net.ba

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.