REZULTATI S ODRŽANE EKSTERNE MATURE U PRVOM ISPITNOM ROKU