Treće mjesto na likovnom natječaju “ETOS inicijative”

Dana 29. listopada 2018. godine u Sarajevu na Konferenciji “ETOS inicijative” u organizaciji TPO Fondacije učenice Osnovne škole našeg Centra Doris Martinović i Nina Vidović, pod mentorstvom prof. Kristine Vidak, osvojile su treće mjesto na likovnom natječaju TPO Fondacije i ETOS inicijative na temu “Živi vrijednosti”.

Tijekom prijema nagrade učenice su predstavile svoj rad kao usporedbu vrijednosti u prošlosti i sadašnjosti te istaknule poruku rada: “Ne treba se vraćati i tražiti vrijednosti u prošlosti nego ih izgrađivati u sadašnjosti i prenositi u budućnost”.

Na izložbi, osim nagrađenih radova, bili su postavljeni i najuspjeliji likovni radovi. Među 74 pristigla rada njih osamnaest je izloženo i među njima su, osim nagrađenog rada, bila izložena još dva rada učenica našega Centra, Marte Ružić, učenice II. razreda Gimnazije, te Sare Kelave i Katarine Lovrić, učenica IX. razreda Osnovne škole, također pod mentorstvom prof. Kristine Vidak.

Izbor triju radova za izložbu je uspjeh i nagrada kako učenicama tako i našoj školi.

Marina Heraković

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.