RUŽA

 U raju ruža gdje se svakom mir pruža

stoji ruža jako mala,  sav svoj trud je dala.

Narasti ona želi, a djevojčica joj veli:

Kad se s juga vrate laste, tvoja ljepota će da cvate.

 

                                                                  Monika Bošnjak 8. B

                                                                 KŠC „Petar Barbarić“ – Osnovna škola Travnik

Kategorija:

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.